İstanbul Teknik Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi (İTÜ-MEM) tarafından, Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) iş birliği ile 27 Temmuz 2023'te yüz yüze "Yükseköğretimde Uygulamalı Ders Tasarım Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi!

Kariyerinin başındaki (Dr.Öğr.Üyesi ve Öğr.Gör.Dr.) genç akademisyenlerimize yönelik gerçekleştirilen etkinlik; Etkili Öğrenme ile Öğretme İlkeleri, Öğrenci Öğrenmesinin Değerlendirilmesi, Öğrenme Aktiviteleri ile Dijital Araçlar, İçerik Geliştirme ve Öğrenme Odaklı Ders Tasarımına Bütüncül Bakış konularının kapsamaktadır.

Bu atölye çalışmasında katılımcılar, gruplar halinde bir gün boyunca kendi alanlarında giriş seviyesinde bir dersi, öğrenme-odaklı bir yaklaşımla etkili öğrenme ve öğretme ilkelerini gözeterek tasarlayıp sundular. Bu sayede atölye çalışması sonunda katılımcılar, edindikleri bilgi ve becerileri kendi ders tasarım süreçlerine adapte edebileceklerdir.

İlginize teşekkür ediyor, gelecekte İTÜ MEM'in diğer öğrenme etkinliklerinde buluşabilmeyi diliyoruz.