İTÜ ekosistemi içinde öğrenmenin kalitesini artırmak için motivasyonu yüksek olan paydaşlarımızı buluşturmak ve öğrenmeye ilişkin araştırma deneyimlerini paylaşmalarını kolaylaştıracak platformlar yaratmak, bizim için öncelik taşıyor.

MEM'in uzun vadeli hedefi, yürüttüğü ya da desteklediği öğrenme odaklı araştırma projeleri ile edindiği deneyimi yükseköğretim kurumları ve diğer dış paydaşlarıyla paylaşmak ve yükseköğretim sisteminin kalitesinin ve performansının arttırılmasına destek olmaktır.

Yükseköğrenim sistemi içinde öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesine yönelik araştırmalarınız için MEM ile temas kurmanız halinde, benzer ilgili alanları olan insanlarla buluşmanızı kolaylaştırabiliriz.

 • Yeni ders verme yaklaşımları ve teknikleri

 • Aktif öğrenme yaklaşımları ve teknikleri

 • Katılımcı öğrenme

 • Eğitimde yeni teknoloji kullanımı

 • Uzaktan eğitim

 • Ölçme değerlendirme yaklaşımları ve teknikleri

 • Eğitimde sistemik düşünce

 • Eğitsel becerileri geliştirme

 • Eğitim psikolojisi

 • Teknik olmayan beceriler

 • Eğitimde gelecek eğilimleri

 • Eğitimde motivasyon teknikleri

 • Eğitimde katılımcı uygulamalar

 • Araştırma metodolojisi ve metotları

 • Araştırma ve eğitim entegrasyonu

 • Sektörel deneyim paylaşımı

 • Ders içeriği tasarımı

 • Sınıf yönetimi

 • Akademik oryantasyon