MEM'in uzgörüsünü; 'yeni-nesil akademisyenlerin, mühendislerin, mimarların ve liderlerin gelişimini destekleyen öncü ve örnek bir merkez olmak ve paydaşlarının öğrenme deneyimlerini sürekli gelişim anlayışıyla zenginleştirmek' olarak tanımladık.

Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın farklı öğrenme ihtiyaçlarını anlamayı; eğitim ve araştırma alanlarında sürekli gelişimlerini desteklemeyi; herkesin birbirinden keyifle öğrenebileceği aktif işbirliği platformları yaratmayı ve eğitim bilimlerinin güncel yaklaşımlarına dayanan yenilikçi öğrenme yaklaşım, araç ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını özgörevimiz olarak görüyoruz.