İTÜ Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi (İTÜ MEM) tarafından uygulanan bir öğrenme-öğretme modeli olan Öğrenme İstasyonları, öğrenci ve akademisyenleri bir araya getirerek aktif öğrenme ortamları oluşturan, çoklu öğrenme biçimlerini tanıyan öğrenen-merkezli bir öğrenme deneyimi tasarım modelidir. İTÜ'nün dijital dönüşüm yol haritasında, farklı ortamlarda ve düzeylerde yenilikçi pedagojik yaklaşımların uygulanmasını kolaylaştırmak üzere İTÜ MEM için geliştirilmiştir.

Öğrenme istasyonları; amaç ve hedefler doğrultusunda kazanım merkezli bir yaklaşımla ortak öğrenme eğilimi olan kişilere kendilerinden beklenilen yeterlilikleri edindirmeyi hedefliyor.

İstasyonlarda; Bloom taksonomisine göre bilme, anlama, uygulama, analiz yapma, sentez yapma ve değerlendirme gibi çeşitli düzeylerde tanımlanmış ve öğrenme kazanımlarına göre tasarlanmış eğitim içeriği sunuluyor.

Öğrenme kazanımlarının edinilmesine katkı sağlayacak her türlü eğitim stratejisi, içeriği ve aracı İTÜ MEM'e önerebileceğiniz istasyonunuzun parçası haline gelebiliyor. İstasyonun içerik tasarımı ve içeriğin aktarımında kullanılabilecek metotlar hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza bağlı. Siz hayal ettikçe istasyon formatındaki sütunların sayısını arttırıyor, yeni başlıklar ilave ediyoruz.

İstasyonların modüler mimarisi, ilişkili amaçları ve hedefleri olan diğer İTÜ MEM istasyonları ile sizin istasyonunuzu birleştirme ve birlikte bir öğrenme etkinliği ya da proje geliştirmeye olanak veriyor. İstasyonlarınız yeri geldiğinde akademik birimleri geziyor; yeri geldiğinde sosyal sorumluluk ya da diğer uygun amaçlarla İTÜ'nün dışına çıkıyor; yeri geldiğinde araştırma süreçlerinin parçası haline gelebiliyor. İTÜ MEM'in BEENOME veritabanı, bilgi ve becerileri ile istasyonunuzu destekleyebilecek potansiyel eğitmenlere ya da istasyonunuzdan yararlanmak isteyebilecek insanlara ulaşmanızı sağlıyor. Çünkü BEENOME, İTÜ ekosistemi içinde farklı disiplinlerden gelen ancak ortak öğrenme eğilimleri olan insanları görebilmemizi kolaylaştırıyor.

 

Öğrenme İstasyonu Bileşenleri