İTÜ Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi

İTÜ ekosistemi içinde öğrenmenin kalitesini artırmak için motivasyonu yüksek olan paydaşlarımızı buluşturmak ve öğrenmeye ilişkin araştırma deneyimlerini paylaşmalarını kolaylaştıracak platformlar yaratmak, bizim için öncelik taşıyor.

MEM'in uzun vadeli hedefi, yürüttüğü ya da desteklediği öğrenme odaklı araştırma projeleri ile edindiği deneyimi yükseköğretim kurumları ve diğer dış paydaşlarıyla paylaşmak ve yükseköğretim sisteminin kalitesinin ve performansının arttırılmasına destek olmak.

Yükseköğrenim sistemi içinde öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesine yönelik araştırmalarınız için MEM ile temas kurmanız halinde, benzer ilgili alanları olan insanlarla buluşmanızı kolaylaştırabiliriz.