red and orange galaxy illustration
Photo by Pixabay on Pexels.com

İTÜ Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi

İTÜ ekosistemi içinde öğrenmenin kalitesini artırmak için motivasyonu yüksek olan paydaşlarımızı buluşturmak ve öğrenmeye ilişkin araştırma deneyimlerini paylaşmalarını kolaylaştıracak platformlar yaratmak, bizim için öncelik taşıyor.