Etkinlikler

 

 

Öğrenme İstasyonları

İTÜ Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi


İTÜ ekosistemi içinde öğrenmenin kalitesini artırmak için motivasyonu yüksek olan paydaşlarımızı buluşturmak ve öğrenmeye ilişkin araştırma deneyimlerini paylaşmalarını kolaylaştıracak platformlar yaratmak, bizim için öncelik taşıyor.


MEM'in uzun vadeli hedefi, yürüttüğü ya da desteklediği öğrenme odaklı araştırma projeleri ile edindiği deneyimi yükseköğretim kurumları ve diğer dış paydaşlarıyla paylaşmak ve yükseköğretim sisteminin kalitesinin ve performansının arttırılmasına destek olmak.

Yükseköğrenim sistemi içinde öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesine yönelik araştırmalarınız için MEM ile temas kurmanız halinde, benzer ilgili alanları olan insanlarla buluşmanızı kolaylaştırabiliriz.

BEE'NOME

BEE'NOME; İTÜ ekosistemi içindeki paydaşlarımız tarafından, ilgi alanına giren ve kendilerini geliştirmek istedikleri konuları özetleyen anahtar sözcüklerin düzenli aralıklarla sisteme girilerek toplanmasına dayalı bir projedir.

Proje tamamlandığında, mezunlar da dahil yaklaşık 200.000 İTÜ’lünün hayat boyu öğrenme felsefesiyle eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında bilgilerini, deneyimlerini ve diğer kaynaklarını değiş tokuş etmelerine ve ortak öğrenme eğilimlerine dayalı olarak ‘birlikte öğrenme toplulukları’ yaratmalarına olanak sağlanacaktır.