Öğrenme İstasyonu (Learning Station) konsepti, BEENOME veritabanındaki ortak öğrenme eğilimlerinde gömülü enerjiyi fayda odaklı etkinliklere ve projelere dönüştürmek için İTÜ MEM'in geliştirdiği şablonlardan biri.

Öğrenme istasyonları; düşünülen amaç ve hedefler doğrultusunda kazanım merkezli bir yaklaşımla öğrencilere kendilerinden beklenilen yeterlilikleri edindirmeyi hedefliyor. İstasyonlarda; Bloom taksonomisine göre bilme, anlama, uygulama, analiz yapma, sentez yapma ve değerlendirme gibi çeşitli düzeylerde tanımlanmış öğrenme kazanımlarına göre tasarlanmış eğitim içeriği öğrencilere sunuluyor.

Öğrenme kazanımlarının edinilmesine katkı sağlayacak her türlü eğitim stratejisi, içeriği ve aracı İTÜ MEM'e önerebileceğiniz istasyonunuzun parçası haline gelebiliyor. İstasyonun içerik tasarımı ve içeriğin aktarımında kullanılabilecek metotlar hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza bağlı. Siz hayal ettikçe biz istasyon formatındaki sütunların sayısını arttırıyor, yeni başlıklar ilave ediyoruz.

İstasyonların modüler mimarisi, ilişkili amaçları ve hedefleri olan diğer İTÜ MEM istasyonları ile sizin istasyonunuzu birleştirme ve birlikte bir öğrenme etkinliği ya da proje geliştirmeye olanak veriyor. İstasyonlarınız yeri geldiğinde akademik birimleri geziyor; yeri geldiğinde sosyal sorumluluk ya da diğer uygun amaçlarla İTÜ'nün dışına çıkıyor; yeri geldiğinde araştırma süreçlerinin parçası haline gelebiliyor. İTÜ MEM'in BEENOME veritabanı bilgi ve becerileri ile istasyonunuzu destekleyebilecek potansiyel eğitmenlere ya da istasyonunuzdan yararlanmak isteyebilecek insanlara ulaşmanızı sağlıyor. Çünkü BEENOME, İTÜ ekosistemi içinde farklı disiplinlerden gelen ancak ortak öğrenme eğilimleri olan insanları görebilmemizi kolaylaştırıyor.

mem-web-sayfası

İTÜ MEM, öğrenme istasyonunu tasarlarken proje yönetimi, farklı projelerde edinilen deneyimleri aktarma ve kalite güvencesi için ölçme değerlendirme gibi pek çok konuda destek veriyor.

İTÜ MEM; öğrenme istasyonları aracılığıyla İTÜ'yü çevreleyen proje-temelli bir akademik çevreyolu inşa ediyor, sizi gitmek istediğiniz yere daha hızlı ulaştırıyor.

Daha fazla bilgi için: mukemmeliyet@itu.edu.tr

mem-paydas-anketi-ogrenci

mem-paydas-anketi-akademisyen