MEM'in yönetsel yapısı, Merkez'in tüm faaliyetlerini yakından izleyen İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu'ndan ve İTÜ'nün farklı bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının bulunduğu bir Danışmanlar Kurulu'ndan oluşuyor. Danışmanlar Kurulumuzu endüstriden, mezunlarımızdan ve İTÜ içi paydaşlarımızdan katılımlarla genişletmeyi planlıyoruz.

Merkez Müdürü
Doç.Dr. Emrah Acar