PROJELER

MEM olarak eğitmen ve öğrenci yürütücülüğündeki projelerle bir portfolyo oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projelerde öğrenilen dersleri ve en iyi uygulamaları proje takımları ile birlikte yaygınlaştırılabilir şablonlara dönüştüreceğiz.

MEM proje odaklı yaklaşımını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak adına bir dizi pilot proje başlatmış bulunuyor. Proje Yönetim Enstitüsü (Project Management Institute - PMI) ile işbirliği içinde İTÜ'de hem öğrencilere hem de öğretim elemanlarına proje yönetim becerileri kazandırılmasını hedefliyoruz.


    ■ "Şöyle yapsaydık, eğitimin kalitesini daha hızlı geliştirebilirdik."
    ■ "Keşke herkes şu hoca gibi ders anlatsa."
    ■ "Fırsatım olsaydı, bu konuyu arkadaşlarıma çok iyi anlatırdım."
    ■ "Keşke bu konuda çalışan, şu araştırma metodunu kullanan birileriyle buluşup tartışabilseydim."
    ■ "Arkadaşlarıma / meslektaşlarıma şu konuda kolaylıkla destek olabilirim."

  Bu tür düşünceler aklınızdan geçiyorsa, MEM ile iletişim kurmak için nedenleriniz var demektir.

  MEM olarak benzer ilgili alanları olan paydaşlarımızı biraraya getirmeyi, bu birlikteliklerden doğacak sinerjiyi öğrenme odaklı projelere dönüştürmeyi ve destek olmayı hedefliyoruz.


      ■ Yeni ders verme yaklaşımları ve teknikleri
      ■ Aktif öğrenme yaklaşımları ve teknikleri       
      ■ Katılımcı öğrenme
      ■ Eğitimde yeni teknoloji kullanımı
      ■ Uzaktan eğitim
      ■ Ölçme değerlendirme yaklaşımları ve teknikleri
      ■ Eğitimde sistemik düşünce
      ■ Eğitsel becerileri geliştirme
      ■ Eğitim psikolojisi
      ■ Teknik olmayan beceriler
      ■ Eğitimde gelecek eğilimleri
      ■ Eğitimde motivasyon teknikleri
      ■ Eğitimde katılımcı uygulamalar
      ■ Araştırma metodolojisi ve metotları
      ■ Araştırma ve eğitim entegrasyonu
      ■ Sektörel deneyim paylaşımı
      ■ Ders içeriği tasarımı
      ■ Sınıf yönetimi
      ■ Akademik oryantasyon