İTÜ MEM - PMI Türkiye Proje Koordinasyon Toplantısı
11 Aralık 2019

İTÜ MEM ve PMI Türkiye tarafından, lisans öğrencilerimize yönelik olarak hazırladığımız "Proje Yönetim Rehberi"
projesi ile Outspeed-Start-up Projesi arasında koordinasyon sağlamak amacıyla toplandık.

pmi-toplanti-1

İTÜ MEM; PMI Türkiye ile birlikte yaptığı bu çalışmayla proje yönetimini, lisans öğreniminde yaygın ve erişilebilir
bir yetkinlik alanı haline getirmeyi hedefliyor.

pmi-toplanti-2